GOSHEN
SECTIONALS (9)
YEAR WINNER SITE OR HOST CLASS
1922 GoshenSouth Bend 
1928 GoshenGoshen 
1929 GoshenElkhart 
1930 GoshenGoshen 
1936 GoshenElkhart 
1942 GoshenElkhart 
1963 GoshenElkhart 
1969 GoshenElkhart 
1992 GoshenGoshen 
REGIONALS (3)
1922 GoshenPurdue University 
1930 GoshenMishawaka 
1969 GoshenElkhart